BORSA INGENIER TÈCNICS INDUSTRIALS
28/02/2018

BASES APLICABLES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS