Pau Mascarós Alandes
Regidor
Àrea d'Urbanisme i Hisenda
Compromís