Saluda de l'Alcaldessa

És un plaer saludar-vos des d'aquest espai que posa l'Ajuntament en contacte amb la ciutadania a través de les noves tecnologies.

He assumit el repte de l'alcaldia amb il·lusió i entusiasme. Il·lusió pel que significa estar al capdavant d'un projecte encaminat a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i Entusiasme, perquè estava i estic disposada a liderar el procés de canvi del meu poble. Posaré per damunt de tot l'èmfasi a ampliar els serveis a les persones, i desenvolupar iniciatives que incidisquen directament en el benestar diari dels veïns i veïnes de Senyera.

Aquest espai pretén ser una finestra oberta al poble amb l'objectiu de mostrar-lo així com fer-vos partícips de la política local del nostre municipi. Però també és una porta d'entrada a tots aquells suggeriments i observacions que redunden en la millora del servei.

Us convide a acompanyar-me per fer realitat aquest projecte de millora del poble i fer servir aquest espai web com eina de comunicació i serveis.
 

Paqui Momparler Orta

Alcaldessa de Senyera