ACTIVITATS D'ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR DE LES PERSONES MAJORS I DONES
3/07/2018

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A TRAVÉS DE LES AJUDES DESTINADES A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR DE LES PERSONES MAJORS I DONES EN L'ANY 2018, PATROCINA LES SEGÜENTS ACTIVITATS