AMPLIACIÓ REFORMA I CONDICIONAMENT DEL COL·LEGI PUBLICO 9 D´OCTUBRE DE SENYERA
24/07/2018
Contracte obert simplificat - Redacció de Projecte Bàsic i d'Execució, Estudi de Seguretat i Salut, Direcció d'Obra, Adreça d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres"AMPLIACIÓ REFORMA I CONDICIONAMENT DEL COL·LEGI PUBLICO 9 D´OCTUBRE” DE SENYERA"

AL SEGÜENT ENLLAÇ TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ

http://senyera.sedelectronica.es/?x=Lvef9vPNiWshic3cUU6mHw