CAMPANYA DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA 2018
31/07/2018

LA DIPUTACIÓ SUBVENCIONA LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA 2018

L'IMPORT CONCEDIT PER AQUESTA ANUALITAT ES DE 863,27 €

 

ES REALITZEN CAMPANYES DE DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ TANT AL CLAVEGUERAM COM A EDIFICIS MUNICIPALS