LA DIPU TE BECA 2018
6/06/2018

Del dijous 07 de juny fins el proper 15 de de juny de 08:30h a 14:30h a les oficines municipals, i les 24 hores al dia a la seu electrònica senyera.sedelectronica.es, es podràn presentar les sol·licituds de participació en les beques convocades per aquest ajuntament dins del marc de la subvenció de la “Dipu te Beca 2018” de la Diputació de València.