XARRADES DESTINADES A LA PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES TRASTORNS ADDICTIUS
2/10/2018

LA DIPUTACIÓ DE VALNECIA PER MIG DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'ACTIVITATS A AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA AMB POBLACIÓ INFERIOR A VINT MIL HABITANTS, DESTINADES A LA PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES TRASTORNS ADDICTIUS DURANT L'EXERCICI 2018, DURÀ A TERME LES SEGÜENTS XARRADES AL MUNICIPI:

- TALLER RELACIONAL JOVES: MÚSICA I SALUT PER AL DIA 05/11/18 DE 9:00H A 11:00H I DE 11:00H A 13:00H

- TALLER FORMATIU JOVES: CURTMETRATGES I VALORS PER AL DIA 12/11/18 A LES 9:00H:A 11:00H I DE 11:00H A 13:00H

3-9 anys

TALLER RELACIONAL Música i salut

 

Descripció: Mitjançant la música es pot ensenyar als xiquets a regular el seu estat d'ànim i gestionar les seues emocions, aspecte bàsic per a la prevenció de les drogodependències. Però a més, la música pot facilitar l'aprenentatge i facilitar la comunicació i el reconeixement i expressió de les emocions.

Objectius: Utilitzar la música, la veu, el ritme,…per a potenciar les capacitats comunicatives dels xiquets/as i la seua gestió emocional.

Duració: : 2 hores lectives

Requisits de Desenvolupament: Serà imprescindible un espai obert i diàfan com a sala de cultura, gimnàs, sala multiusos municipal… i equip de música. Es recomana que aquesta activitat vaja associada amb una sessió informativa familiar que potencie el treball preventiu.

    10-11 anys  

TALLER FORMATIU: Curtmetratges i valores

 

Descripció: El cinema s'ha convertit en un gran aliat de la prevenció ja que el seu atractiu i la seua potencial capacitat educativa ens permet la transmissió de valors i la reflexióncrítica. L'activitat inclourà la projecció i el treball posterior en l'aula.

Objectius: Facilitar als xiquets/es un espai de reflexió personal sobre els valors que promouen la seua salut i el seu desenvolupament psicosocial.

Duració: 2 hores lectives

Requisits de Desenvolupament: Serà necessari una sala multiusos per al treball en grups, material de treball (pissarra, bolígrafs i paper) i projector.